Bidragsbeslut, 2017-12-20

Bidragsbeslut inom FLAG-ERA

Beslut har tagits kring den gemensamma satsningen inom FLAG-ERA, där Vetenskapsrådet deltar. FLAG-ERA är ett nätverk av forskningsfinansiärer i Europa som ska stödja EU:s två flaggskepp Graphene och Human Brain Project.

Totalt har tolv projekt beviljats Inom grafen grundforskning, varav fem har svenska deltagare. De svenska deltagarna finansieras av Vetenskapsådet.

Lista över beviljade svenska deltagareExcel

Mer information om resultatet av utlysningen finns på FLAG-ERAs sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den gemensamma utlysningen var utformad för att bredda nuvarande flaggskepp till nya forskare men också för att stödja forskare som redan arbetar inom flaggskepps¬projekten. Utlysningen omfattade dels forskning inom grafen (både grundforskning och tillämpad forskning), dels forskning inom områden som täcks av Human Brain Project (HBP).

FLAG-ERA startade 2013 och gick från december 2016 över i ett så kallat ERA-NET Cofund, FLAG-ERA II, som pågår i fem år. Det koordineras av ANR (Agence Nationale de la Recherche) i Frankrike. 26 länder deltar genom 39 nationella forskningsfinansiärer med Vetenskapsrådet och Vinnova från Sverige.

Kontakt

Tomas Andersson

Camilla Grunditz

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-20