Bidragsbeslut, 2017-11-02

Bidragsbeslut inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 1065 inkomna ansökningar har 128 projekt beviljats bidrag. Det ger en beviljandegrad på 12 procent. Beviljat belopp är sammantaget över en halv miljard kronor för hela bidragsperioden 2017– 2021.

Medelbidraget för det fria projektbidraget är 1,2 miljoner kronor per år och totalt 456 386 800 kronor. De flesta projekt löper på tre eller fyra år.

– Årets ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap håller som vanligt mycket hög kvalitet och det finns spännande forskning att se fram emot, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap. Jag kan konstatera att trenden från tidigare år fortsätter med ett betydande inslag av tvärvetenskap, internationellt orienterade forskningsfrågor och internationella samarbeten.

Forskningen täcker ett mycket stort område. Här finns projekt som behandlar dagsaktuella samhällsproblem, sådana som rör grundläggande teori- och metodutveckling och projekt som bidrar med ny kunskap om människors levnadsvillkor.

– Söktrycket är fortsatt mycket högt men tack vare att vi fått en viss förstärkning i tilldelning av medel till området kan vi glädjas åt en marginellt förbättrad beviljandegrad för fria projektbidrag. Beviljandegraden för fria projektbidrag är i år 13 procent.

Utlysningarna om demokrati och om civilsamhälle har lockat ett stort antal sökande och här stannade beviljandegraden under tio procent. Många ansökningar har rört olika aspekter av migration och integration.

– De särskilda satsningarna i år rör synnerligen aktuella samhällsfrågor och vi kan konstatera att forskningen kommer att bidra med mycket värdefull kunskap till samhället, säger Kerstin Sahlin.

Bland beviljade projektbidrag dominerar, liksom tidigare år, forskning som kommer att bedrivas vid de stora lärosätena. Och precis som tidigare är beviljandegraden jämn mellan kvinnor och män. Unga forskare fortsätter också att hävda sig väl. 34 procent av de projekt som beviljas medel går i år till forskare som disputerade för mindre än åtta år sedan.

Mer information och lista över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-04