Bidragsbeslut, 2017-06-01

Bidragsbeslut Internationell postdok våren 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om Internationell postdok våren 2017. Av 248 sökande har 41 beviljats, varav 19 är kvinnor och 22 män.

Mer information samt lista över beviljade medel

Bidraget till de beviljade är en schablon på 1 050 000 kronor per år. Totalt kommer nästan 127 miljoner kronor att fördelas under bidragsperioden 2017‑2020.

Nästa utlysning öppnar den 16 augusti

Internationell postdok utlyses två gånger per år. Nästa utlysning öppnar den 16 augusti 2016 och stänger den 19 september 2017.

Läs mer om Internationell postdok

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-06-01