Bidragsbeslut, 2017-09-28

Bidragsbeslut konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom konstnärlig forskning. Av totalt 52 inkomna ansökningar har sex projekt beviljats medel.

Totalt inkom 52 ansökningar, varav 35 var från kvinnor och 17 från män. Av dessa beviljades ansökningar från fem kvinnor och en man, vilket ger en total beviljandegrad på tolv procent.

Enligt Jan Kaila, vetenskaplig rådgivare inom konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet, har kvaliteten på årets ansökningar varit bättre än någonsin.
– Inom konstnärlig forskning har vi kontinuerligt diskuterat gränslinjerna mellan praktik och teori och även vetenskap och konst. I år såg processen ”mognare” ut och de som har beviljats bidrag har ett övertygande förhållande till både reflexion och utförande, säger Jan Kaila.

Bidragsbeslutet för konstnärlig forskning 2017 finner ni här.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-10-17