Notis, 2017-05-17

Call for proposals – Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning 2017

Är du forskare eller doktorand inom konstnärlig forskning och vill delta med en presentation av din forskning på Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning den 28–29 november? Fram till den 15 augusti är du välkommen att skicka ett förslag på programpunkt.

Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet arrangerar ett årligt symposium för konstnärlig forskning. I år äger symposiet rum vid Stockholms konstnärliga högskola den 28 november kl. 9.30 – 17.30, samt den 29 november kl. 9.00 – 13.00.

Presentera din forskning på symposiet

Temat för symposiet är ”Att mötas kring forskningspraktiken – presentationsformat i konstnärlig forskning”.

En central dimension av den konstnärliga forskningen är just presentationen och den kritiska diskussionen av arbetet. Med årets symposium vill vi därför sätta fokus på variationen av presentationsformat inom dagens konstnärliga forskning.

Genom att ta fasta på konkreta konstnärliga forskningspraktikers specifika uttryck vill vi utforska områdets möjligheter att skapa olika typer av möten för utbyte och fördjupad diskussion. Samtidigt vill vi öppna upp för en problematisering av standardiserade presentationsformat.

I presentation av din forskning, förväntar vi oss därför att du adresserar någon av följande frågor:

 • Om du betraktar presentationen och diskussionen av din forskning inte enbart som en redogörelse, utan också som en del av forskningspraktiken, vilka typer av möten skulle du då behöva för att utveckladitt arbete?
 • Vilka praktiker inom ditt/dina fält kan du ta avstamp i för att utveckla en större variation i presentations- och diskussionsformaten?
 • Vilka specifika förutsättningar för att diskutera din konstnärliga forskning uppstår utifrån de material/media du arbetar i, och hur förhåller du dig till detta?
 • Vilka variations- och utvecklingsmöjligheter finns det när du håller dig till standardiserade presentationsformat?I ditt förlag till presentation ska det framgå på vilket sätt du tar ställning till dessa frågor – eller aspekter av dem – i metod, innehåll, form etc.

Förslaget till presentaion ska innehålla:

Utöver information om presentationens fokus och innehåll, behöver vi information om presentationens praktiska förutsättningar. I salarna kommer följande utrustning finnas som standard: Filmduk, projektor och högtalare som kan kopplas till dator. Enkelt scenljus och ljus på publiken.

För att planera symposiet behöver vi uppgifter om följande:

 • Hur stor yta behöver du för din presentation?
 • Behöver du dansmatta eller sviktande underlag?
 • Behöver du piano eller flygel?
 • Hur många deltagare/publik vill du ha (uppskatta på ett ungefär)? Ange även önskemål om hur eventuella platser ska placeras i rummet.

Specificera eventuell annan teknik du kommer att behöva:

 • Ljus
 • Ljud
 • Mikrofoner
 • Eventuell rekvisita
 • Byggtid (antal personer, antal timmar)
 • Behov av teknisk support (antal personer, antal timmar)
 • Transport

Presentationerna kan vara mellan 20 och 60 minuter.

Ditt förslag bör innehålla högst 1 300 tecken, utöver uppgifterna om presentationens praktiska förutsättningar (se punktlistorna ovan). Skriv också en kort presentation av dig själv eller den som ska hålla i presentationen

Mejla ditt förslag till: jan.kaila@vr.se senast den 15 augusti 2017.

Symposiet vänder sig till forskare, doktorander och andra aktörer inom det konstnärliga området samt till forskare inom andra områden som är intresserade av samarbete med kolleger inom konstnärlig forskning. Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet arrangerar ett symposium för konstnärlig forskning varje år. Detta blir det sjunde i ordningen.

Kontakt:

Jan Kaila, e-post: jan.kaila@vr.se 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-24