Bidragsbeslut, 2017-01-19

Fler projekt än de tidigare rekommenderade finansieras inom utvecklingsforskning

Nu kan Vetenskapsrådet ge besked om att de som i november 2016 rekommenderades finansiering inom utvecklingsforskning också beviljas medel. Utöver de rekommenderade ansökningarna har ytterligare fyra beviljats.

I november 2016 publicerade Vetenskapsrådet listor över vilka projekt som beviljats inom Projektbidrag Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes. Men när det gällde Projektbidrag utvecklingsforskning samt Swedish Research Links inväntade Vetenskapsrådet besked om biståndsbudgeten från regeringen. I väntan på denna fanns bara möjlighet att ange vilka som rekommenderades medel utifrån en antagen ram som motsvarade fjolårets budget.

Efter att beskedet om regeringens biståndsbudget kommit i januari kan Vetenskapsrådet bekräfta att de rekommenderade ansökningarna också beviljas bidrag. Budgetramen medger även finansiering av fyra ytterligare ansökningar.

Läs mer om vilka som beviljats medel

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-01-19