Notis, 2017-03-01

Föreslå ny forskningsinfrastruktur till ESFRI Roadmap

Senast den 21 april kan svenska forskargrupper lämna förslag om projekt för uppbyggnad av gemensam europeisk forskningsinfrastruktur.

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) har nu påbörjat arbetet med att uppdatera sin europeiska vägvisare för forskningsinfrastruktur inför 2018 (ESFRI Roadmap 2018). I samband med det finns det möjlighet för svenska forskargrupperingar att föra fram förslag om projekt för uppbyggnad av gemensam europeisk forskningsinfrastruktur.

Läs mer

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-01