Notis, 2017-05-16

Formas öppnar första utlysningen för de nationella forskningsprogrammen

Regeringen har i forskningspropositionen 2016, Kunskap i samverkan, inrättat sex nationella forskningsprogram. Vetenskapsrådet, Formas och Forte ansvarar för två program vardera. Arbetet med programmen sker i samverkan mellan forskningsfinansiärerna.

Nu öppnar Formas den första utlysningen inom ramen för de nationella forskningsprogrammen: Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Utlysningen rör det nationella forskningsprogrammet om klimat. Sista ansökningsdag är den 15 augusti.

Formas utlyser 46,5 miljoner kronor under perioden 2017–2019. Utlysningen har två delar:

  • synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om klimatförändringar och klimatarbete i samhället. Denna del syftar till att få en bild av kunskapsläget och kunskapsbehoven inom det breda klimatforskningsområdet.
  •  forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete. Denna del syftar till att identifiera hur kunskap och olika praktiska handlingar och samhälleliga initiativ kan få genomslag i samhället och därmed skapa hållbara lösningar i klimatarbetet.

I arbetet med denna utlysning har följande myndigheter samverkat: Energimyndigheten, Formas, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Vetenskapsrådets arbete med de nationella forskningsprogrammen

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-21