Notis, 2017-06-19

Forskningscentrum ska göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

För att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom biologiska läkemedel satsar Vetenskapsrådet och Vinnova på uppbyggnad av tre nya centrum. Satsningen är på mer än 100 miljoner kronor och syftet är att Sverige ska bli ledande inom området.

I centrumen ska flera av Sveriges största läkemedelsföretag arbeta tillsammans med mindre företag, universitet och högskolor och aktörer inom hälso- och sjukvården. Satsningen är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science och ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel på totalt 320 miljoner kronor.

Följande centrum får finansiering:

  • CAMP - Centre for Advanced Medical Products
  • CellNova - centre for development and production of next generation biological drugs
  • NextBioForm - Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel

Läs mer på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-06-19