Utlysning, 2017-06-30

Forte har öppnat utlysning om arbetslivsforskning inom ramen för de nationella forskningsprogrammen

Regeringen har i forskningspropositionen 2016, Kunskap i samverkan, inrättat sex nationella forskningsprogram. Forte, Formas och Vetenskapsrådet ansvarar för två program vardera. Arbetet med programmen sker i samverkan mellan forskningsfinansiärerna.

Nu har Forte öppnat den första utlysningen inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. I syfte att stärka forskningen inom arbetslivsområdet utlyses projektmedel och postdokbidrag om totalt 61 miljoner kronor under tre år (2017-2019).

Inriktningen för utlysningen är bred och ska stärka alla aspekter av arbetslivsforskning, för att svara mot de många utmaningar som finns inom arbetslivet. Forskningssatsningen ska bland annat bidra till fördjupad kunskap för att uppnå ett hälsosamt och hållbart arbetsliv, till kunskap om olika typer av sätt att organisera arbete samt till kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar, exempelvis inkludering och etablering på arbetsmarknaden.

Sista dag att skicka in ansökan är den 17 augusti 2017.

Läs mer om utlysningen på Fortes webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-21