Notis, 2017-09-04

Kartläggning av rättpsykiatrisk forskning

Vetenskapsrådet har genomfört en kartläggning av rättpsykiatrisk forskning. Rapporten visar att det finns stora kunskapsluckor inom svensk forskning på området. Forskningsfältet saknar även övergripande forskningsprogram och samordning.

Kartläggningen, som är gjord på uppdrag av regeringen, visar att det i Sverige publiceras cirka tio forskningsartiklar per år, vilket gör Sverige till ett av de nio länder som publicerar mest vetenskaplig litteratur inom rättspsykiatri. USA står för den största andelen publikationer, tätt följt av Storbritannien. 

Den svenska forskningen görs främst inom områdena klinisk medicin och hälsovetenskap. Karolinska institutet står för störst antal publikationer i landet, följt av Göteborgs universitet.

Det rättspsykiatriska forskningsfältet har en nationell prägel vilket innebär att varje lands rättssystem och lagstiftning definierar vad som ingår i rättspsykiatri och vilka problem den möter i respektive land. Därmed är utmaningarna för forskningsfältet olika i olika länder. Slutsatsen av rapporten är att det finns stora kunskapsluckor inom svensk rättspsykiatrisk forskning. Forskningsfältet saknar även övergripande forskningsprogram och samordning.

Kartläggning av rättspsykiatrisk forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på Vetenskapsrådet

Frida Mowafi

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-04