Notis, 2017-10-10

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa 2018

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2018. Sista dag för nominering är den
15 december 2017.

De kandidater som nomineras ska vara väl etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter, gärna med erfarenhet av tidigare granskningsarbete. Både forskare inom och utanför Sverige kan nomineras. Ledamöter i beredningsgrupperna tillfrågas för en treårsperiod.

För att nominera en eller flera kandidater ska du använda det webbformulär som du hittar via länken nedan. Förutom namn och lärosäte, fyller du i den nominerade forskarens kompetensområde och vilken eller vilka beredningsgrupper som kandidaten är lämplig för. En lista på alla beredningsgrupper finns i webbformuläret.

Nomineringarna är till stor hjälp i arbetet med att rekrytera och sätta samman beredningsgrupperna inom medicin och hälsa för 2018. Beslut om ledamöter i beredningsgrupperna fattas av ämnesrådet för medicin och hälsa våren 2018.

Webbformuläret är öppet till och med den 15 december.

Till formuläret för nominering av ledamöter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Anne Carnwall, telefon: 08-546 44 030.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-10-17