Notis, 2017-04-06

Nya nationella forskningsprogram byggs upp

Sex nya tioåriga nationella forskningsprogram, varav två ska koordineras från Vetenskapsrådet. Det är ett av resultaten när riksdagen beslutade om förslagen i regeringens forskningsproposition.

Riksdagen beslutade den 6 april 2017 om förslagen i forskningspropositionen "Kunskap i samverkan”, som regeringen la fram i november. Förslaget om sex nationella forskningsprogram blir därmed verklighet. Ansvaret för två ligger på Formas, två koordineras av Forte och två av programmen samordnas av Vetenskapsrådet.

De två nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet ansvarar för rör forskning om migration och integration respektive forskning om antibiotikaresistens.

Satsningen på forskning om migration och integration respektive på forskning om antibiotikaresistens kommer att innebära någon form av forskningsstöd och kan även innebära att förutsättningarna för forskning inom områdena förbättras genom exempelvis fördjupade analyser eller kartläggningar.

En kartläggning av området och en strategisk forskningsagenda ska nu tas fram för respektive program. Därefter vidtar löpande verksamhet i form av forskningsstöd, uppföljningar och översyn av den strategiska forskningsagendan. Planeringen sker i samverkan med övriga berörda forskningsfinansiärer.

Idén om 10-åriga nationella forskningsprogram fördes fram både i Vetenskapsrådets eget inspel till forskningspropositionen och i det gemensamma inspelet med de forskningsfinansierande myndigheterna (Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova).

Läs mer

Svensk forskningspolitik 2017-2020

Satsning på nationella forskningsprogram

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-27