Notis, 2017-06-19

Ny kärnteknik – tre utlysningar i augusti

På regeringens uppdrag utlyser Vetenskapsrådet medel för forskning inom området ny kärnteknik. Utlysningarna planeras öppna den 30 augusti och stänga den 3 oktober 2017.

Programmet ”ny kärnteknik” syftar till att säkra kvalificerad kompetens för att bl.a. upprätthålla säkerhetskompetens på högsta nivå och göra det möjligt för svenska forskare att engagera sig i de stora internationella forskningsprogram på området som ibland sammanfattas i begreppet Fjärde generationens kärnkraft.

Vetenskapsrådet kommer att göra tre utlysningar i år för att främja områdets uppbyggnad, stärka internationella samarbeten och samtidigt stödja de mest framstående forskarna. I ansökan ska forskningsidéns relevans för ny kärnteknik beskrivas.

Internationell postdok: Söks av enskild forskare med svensk doktorsexamen eller examen från European University Institute (EUI). Examen får inte vara äldre än två år vid sista ansökningsdag. Bidragstiden är 18-36 månader. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas vid ett utländskt lärosäte. Bidraget är ett schablonbelopp som täcker lönekostnader och forskningsomkostnader.

Etableringsbidrag: Söks av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än två och upp till sju år sedan. Bidragstiden är 4 år. Bidragsbeloppet är 400 000-1 500 000 kronor per år och omfattar alla slags projektrelaterade kostnader, där bland annat avskrivningskostnader för projektets användning av forskningsinfrastruktur kan ingå.

Projektbidrag: Söks av enskild forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Bidragstiden är maximalt 4 år. Bidragsbeloppet är 400 000–2 000 000 kr per år och omfattar alla slags projektrelaterade kostnader, där bland annat avskrivningskostnader för projektets användning av forskningsinfrastruktur kan ingå

Utlysningarna planeras öppna den 30 augusti med sista ansökningsdag den 3 oktober 2017.

Utlysningarna grundar sig på att Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att stärka forskning inom området ny kärnteknik för fjärde generationens kärnkraft. Programmet omfattar i 15 miljoner kronor per år och utlysningar planeras vartannat år

Kontaktperson vid frågor

Emma Olsson, koordinator inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-06-21