Utlysning, 2017-06-29

Sök medel inom italienskt-svenskt forskningssamarbete

Svenska forskare kan nu söka medel för italienskt-svenskt forskningssamarbete inom bland annat kulturarv, nanovetenskap, neurovetenskap eller onkologi. Sista dag för ansökan är den 20 juli.

Om utlysningen

Vetenskapsrådet arbetar för att stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete. Detta bidrag är resultatet av en överenskommelse med Italien. Bakom finansieringen står det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning och Vetenskapsrådet.

Inriktning på denna utlysning (på engelska)

  • Cultural Heritage
  • New technologies for scientific instruments
  • Clean energy, intelligent factory, cyber security
  • Natural hazards
  • Nanoscience
  • Neuroscience
  • Oncology

Sökande

Forskare som ingår som svensk partner och därmed ansöker om bidrag från Vetenskapsrådet ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Den svenska sökande ska vara knuten till ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster av Vetenskapsrådet. Övriga villkor för ansökningar till Vetenskapsrådet finns häröppnas i nytt fönster.

En svensk forskare kan endast delta i en ansökan om bidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen.

Bidragsperiod

Bidrag kan ges för tre år, med start 2018.

Budget och kostnader

Vetenskapsrådets bidrag kan finansiera kostnader relaterade till samverkan, till exempel möten, resor och boende, samt mindre projektrelaterade kostnader. Bidraget får inte användas till stipendier som avser att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander.

Se bidragsbeslut från utlysningen inom samarbetsavtalet 2014öppnas i nytt fönster

Beredning och beslut

Beredning och urval av ansökningar görs av det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning i ett första steg och slutligt urval av svenska projekt fastställs av Vetenskapsrådet under hösten 2017. Berörda svenska forskare kommer därefter att kontaktas av Vetenskapsrådet för att lämna in sin ansökan i ansökningssystemet Prisma.

Cirka fem ansökningar kommer att beviljas inom utlysningen.

Sök detta bidrag

Ansökan ska skickas in av den italienska koordinatorn till det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning. Sista dag för skissansökan är den 20 juli.

Till utlysningstextenPDF

Kontakt

Frågor rörande utlysningen och innehåll i ansökan ställs via e-post till dgsp-09bandi1@esteri.it

Kontaktpersoner på Vetenskapsrådet

Maria Thuveson
Paula Norlin (t.o.m 4 juli)

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-14