Notis, 2017-08-07

Sök Seal of excellence – Marie Skłodowska-Curie Actions

Nu kan forskare som har sökt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) individuellt Fellowship för att komma till Sverige och innehar ett Seal of Excellence-certifikat söka medel hos Vinnova inom utlysningen ”Seal of Excellence”.

Inom programmet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) kan forskare söka finansiering för att arbeta i ett annat land. De forskare som sökte MSCA individuellt Fellowship 2016 och som 85 procent eller högre, men inte kunde få finansiering från EU-kommissionen, har nu möjlighet att söka medel för Seal of Excellence.

Vem kan söka?

Du som sökt individuellt Fellowship inom MSCA för att komma till Sverige, kan söka. Detta gäller för forskare oavsett nationalitet.

Mer information om utlysningen

Vinnova ansvarar för utlysningen, som finansieras av samordningsfunktionen för EU:s partnerskapsprogram, EU-Sam. Mer information om Seal of Excellence finns i utlysningstexten på Vinnovas webbplats.

Seal of excellence Call textlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har sökt MSCA IF till annat land än Sverige

Du som sökt individuellt Fellowship inom MSCA för att komma till ett annat land än Sverige hittar information om möjligheter för Seal of Excellence-innehavare på EU-kommissionens webbplats.

Opportunities for Seal of Excellence holderslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frå­gor?

Vill du veta mer kan du ta kontakt med Vinnova: Erik Litborn, nationell kontaktperson, Vinnova, +46 8 473 31 98, erik.litborn@vinnova.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-07