Notis, 2017-03-01

Takbelopp och sållning införs för projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Nytt för i år är att det finns en övre gräns för hur mycket pengar det är möjligt att söka i Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag inom utbildningsvetenskap.

– Genom att införa takbelopp kan vi öka antalet beviljade ansökningar. Vi kommer också att trycka på att den som söker bidrag gör en realistisk budget som motsvarar design och genomförande av projektet, säger Eva Björck, som är huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Det maximala belopp som går att söka för projektbidrag inom utbildningsvetenskap år 2017 är 1,5 miljoner kronor per år i medeltal, det vill säga maximalt totalt sex miljoner kronor (inklusive indirekta kostnader) för en fyraårsperiod. Medelbidraget för projektbidrag inom området har under de senaste åren har varit cirka 1,7 miljoner kronor per år.

I ansökans budgetbilaga ska det, liksom tidigare, framgå om projektledaren har sökt eller kommer att söka annan finansiering för projektet – eller projektet redan blivit beviljat medel från annat håll. Här är det speciellt viktigt att uppmärksamma Skolforskningsinstitutetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utlysning av praktiknära skolforskning. Ansökningar om fria projektbidrag från Vetenskapsrådet avser grundläggande forskning inom lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. Ansökningar till Skolforskningsinstitutet avser frågeställningar som de som är verksamma i förskolan och skolan möter i undervisningen och bygger på ett nära samarbete med förskola/skola. Medan bedömningen av Vetenskapsrådets fria projektbidrag görs utifrån vetenskaplig kvalitet, innefattar bedömningen av ansökningar till Skolforskningsinstitutet även ett relevanskriterium.

Ytterligare en förändring mot tidigare utlysningar inom utbildningsvetenskap är att en mindre del av ansökningarna i år ska sållas. Anledningen är att beredningsgrupperna ska få tillräckligt med tid för att diskutera de ansökningar som är av högst kvalitet och därmed har störst möjlighet att beviljas medel. De ansökningar som sållats får endast standardyttranden och ett sammanfattande betyg.

Till utlysningen om projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Till nyhet om att ytterligare tio utlysningar publiceras samma dag som utlysningen för projektbidrag inom medicin och hälsa

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-01