Notis, 2017-05-09

Utlysningar inom forskningsprogrammet Biologiska läkemedel

Nu finns två öppna utlysningar inom programmet Biologiska läkemedel: Utveckling och produktion av biologiska läkemedel samt Följeforskning biologiska läkemedel. Programmet finansieras av Vinnova och Vetenskapsrådet.

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Syftet med utlysningen är att utveckla Sverige till ett föregångsland inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Utlysningen är avsedd för konstellationer bestående av minst två parter från olika sektorer: akademi inklusive forskningsinstitut, industri eller hälso- och sjukvård. En projektpart måste betecknas huvudsökande.
Sista ansökningsdag är 8 juni, 2017, 14:00.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följeforskning biologiska läkemedel

Utlysningen riktar sig till forskningsorganisationer med kunskap om följeforskning och biologiska läkemedel. Flera projektparter kan ingå i projektet varav en måste vara huvudsökande.
Sista ansökningsdag är 1 juni 2017 14:00.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-12

Om forskningsprogrammet Biologiska läkemedel

Det nationella forskningsprogrammet Biologiska läkemedel är en del i regeringens strategiska satsning på life science som sammantaget ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande land inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Syftet är att bidra till att utveckla Sverige till ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Programmet är för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel och sträcker sig över en period på åtta år, 2016 till 2023. Den totala budgeten är på 320 miljoner kronor.

Forskningsprogrammet startades av Vinnova och Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen.