Utlysning, 2017-05-31

Utlysningar inom medicin och hälsa, utbildningsvetenskap och klinisk behandlingsforskning

Nu kan du söka Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa samt Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Inom utbildningsvetenskap öppnar två utlysningar av forskarskolor.

Följande utlysningar öppnar idag:

 • Forskarskola för anställda vid lärarutbildningen
  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för anställda lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningen och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet.
  Sista ansökningsdag är den 29 augusti.

 • Forskarskola för lärare och förskollärare
  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskarnivå i skolan och förskolan.
  Sista ansökningsdag är den 29 augusti.

 • Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa
  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom åldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling av individualiserad diagnostik, prevention och medicinering samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och framtagandet av ny behandling för att behandla äldre sjuka personer. Bidraget söks av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål som på lång sikt ska bidra till en bättre hälsa, ökad livskvalitet och ett hälsosamt åldrande som utgår från patientens individuella förutsättningar.
  Sista ansökningsdag är den 5 september.

 • Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning – steg 2
  Utlysningen riktar sig till dig som tidigare i vår lämnat in en skissansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning och fått denna godkänd; du hittar mer information om din skissansökan i Prisma. Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.
  Sista ansökningsdag är den 5 september.

Så här söker du

I utlysningstexterna står det vilka villkor som gäller för bidragen och vad som ska ingå i ansökan.

Här hittar du utlysningstexterna

Själva ansökan gör du sedan elektroniskt i vårt ansökningssystem Prisma. Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma, där du sparar dina personuppgifter och dina cv-uppgifter. Skapa detta konto i god tid. Även de som ska medverka i din ansökan måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag godkänna sin medverkan i ansökan via systemet.

Så här ansöker du via Prisma

Frågor

Om du har frågor, vänd dig till de kontaktpersoner som finns angivna i respektive utlysningstext.

Till Vetenskapsrådets utlysningar

Frågor och svar om hur man söker bidrag hos Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-06-12