Notis, 2017-06-02

Vad säger forskningen om rasism på arbetsmarknaden?

Den som söker efter forskningsresultat med begreppet "rasism" i kombination med "arbetsmarknad" får inte många träffar i publikationsdatabaserna. Ändå bedrivs forskning som är relevant för att öka kunskapen om eventuell rasism på arbetsmarknaden inom en rad olika discipliner och forskningsteman i Sverige. Det visar en kartläggning som Vetenskapsrådet gjort på uppdrag av regeringen.

Anledningen till att man hittar så lite litteratur är att forskarna inte ramar in forskningsfrågorna på det sättet. För att få ett perspektiv på situationen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund undersöker forskare istället förekomsten av diskriminering på etnisk eller religiös grund. Diskriminering är inte samma sak som rasism, men här finns en möjlig indirekt koppling om personer diskrimineras på grund av att sitt utseende. Det kan vara, men är inte nödvändigtvis, ett utslag av rasism.

Rapporten innehåller dels en genomlysning av begreppet rasism, och dels till en inventering av kunskapsläget om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Forskningen pekar på att den typen av diskriminering förekommer. Detta är mest välstuderat i anställningsfasen. Däremot finns inte mycket underlag om karriärvägar och anställningstrygghet eller skillnader kopplat till kön. I rapporten konstateras att det finns omfattande kunskapsluckor. Ett förslag är att framtida forskning om rasism på arbetsmarknaden bör ske i nära samspel med annan forskning om olika aspekter av samhälle, kultur och institutioner.

Ladda ner rapporten från Vetenskapsrådets publikationstjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner på Vetenskapsrådet

Anna Sjöström
Marianne Hall

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-06-02