Notis, 2017-04-06

Vetenskapsrådet stöder March for Science

Vetenskapsrådet står bakom March for Science som äger rum den 22 april 2017. 
– Att göra en sådan här manifestation för vetenskap är otroligt viktigt, säger generaldirektör Sven Stafström

Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science rum i Stockholm, Göteborg och Uppsala och omkring 500 andra platser runt om i världen. Syftet är att visa på vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande.

I Stockholm inleds manifestationen kl. 12.00 på Mariatorget och avslutas på Medborgarplatsen. Där tar ett scenprogram vid mellan kl. 13.30 och 15.00. I det deltar bland annat forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, företrädare för olika samhällssektorer och en rad artister.

Vetenskapsrådet har ställt sig bakom manifestationen.

– Vetenskap skapar ny kunskap och det är viktigt att beslutsfattande sker på grundval av kunskap, säger generaldirektör Sven Stafström.

Vetenskapsrådet har tagit fram en film där Sven Stafström berättar mer om varför myndigheten engagerar sig i March for Science. I filmen beskriver han och några medarbetare också hur de ser på vetenskapens betydelse.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-04-20