Utlysning, 2018-05-16

Utlysning - JPIAMR Network Call on Virtual Research Institute

JPIAMR har öppnat en utlysningen inom Network Call on Virtual Research Institute. Utlysningen är öppen till den 9 juli.

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de länder som deltar i JPIAMR-utlysningen för stöd till nätverk för internationella samarbeten.

Till utlysningen

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-05-16