Notis, 2018-02-13

Utlysning: Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Den 18 april 2018 öppnar utlysningen av Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Forskare inom alla ämnesområden är välkomna att söka.

Syftet med satsningen är att främja datadriven forskning med inriktning på tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, d.v.s. samlingar av materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. Satsningen är bred och riktar sig till forskare verksamma inom alla human- och samhällsvetenskapliga ämnen, men även inom andra vetenskapliga områden. Särskilt välkomnas ansökningar om projekt där samarbete bedrivs mellan forskare och kulturarvsinstitutioner i bred bemärkelse med betoning på metodutveckling i syfte att besvara forskningsfrågan.

Satsningen på digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet grundar sig på ett regeringsuppdrag och programmet är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien och kommer att koordineras av en gemensam samordnare.

Kort om utlysningenTyp av bidrag

Projektbidrag

Område

Humaniora och samhällsvetenskap

Inriktning

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-5 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år

Budgetram

Upp till 35 000 000 kronor per år i 5 år

Utlysningen öppnar

18 april 2018 (kl. 14:00)

Utlysningen stänger

22 maj 2018 (kl. 14.00)

 

Mer information

Utlysningstexten publiceras den 18 april 2018 på vr.se. I den kommer du hitta fullständiga anvisningar om vad ansökan ska innehålla.

Har du frågor innan utlysningen öppnar, kontakta Kim von Hackwitz

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-13