Utlysning, 2018-01-11

Utlysning: Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Den 11 januari öppnades en utlysning som syftar till att stödja internationella forskningsinnovationer med fokus på de antibiotikaresistenta bakterier som WHO sammanställt i en prioriterad lista. JPIAMR samlar nu sexton medlemsländer för att forska kring nya läkemedel och verktyg. Utlysningen är öppen till 12 mars för svenska forskare.

Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 16 länder som deltar i utlysningen, som organiseras av Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR.

Varje ansökan ska innehålla partners från minst tre deltagande länder. För svenska sökande gäller samma regler för behörighet, budgetsammanställning, kontraktsskrivning etc. som för Vetenskapsrådets vanliga projektbidrag. Den sammanlagda budgetramen för utlysningen är 14,4 miljoner euro. Det får vara maximum två svenska sökande i samma konsortium och den totala budgeten för svenskt deltagande i varje konsortium är 300 000 euro.

Mer information om utlysningen

Utlysningstexten finns på JPIAMRs websidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan till konsortieutlysningen görs i JPIAMR:s ansökningssystem. Svenska projektledare som deltar i utlysningen om stöd från Vetenskapsrådet ska även lämna in en ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Sista ansökningsdag för konsortieutlysningen är
7 mars. Svenska deltagare har möjlighet att ansöka via Prisma fram till den
12 mars 2018.

Beredningen kommer att ske i två steg. Beslut tas i oktober/ november 2018.

Till utlysningen för svenska sökande

Om Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR

Joint Programming är en samarbetsform som skapats av EU-kommissionen, men som drivs av de länder som deltar i samarbetsorganisationen. Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR, syftar till att samordna forskning och finansiering med fokus på området antibiotikaresistens. Till idag ingår 26 länder i samarbetet, såväl europeiska länder som Kanada, Israel, Japan, Indien, Egypten och Sydafrika, m fl, och fler länder är intresserade av medlemskap. JPIAMR koordineras av ett sekretariat i Stockholm som Vetenskapsrådet är värd för.

Kontakt

Laura Plant, 08-546 12 329

Patriq Fagerstedtlänk till annan webbplats, 08-546 44 246

Kristian Haller, 08-546 12 307 

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-17