RSS: Nyheter om interntionell forskningspolitik

Omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik

Här kan du ta del av Vetenskapsrådets omvärldsbevakning av internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på vårt rss-flödelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också söka efter nyheter via sökrutan.

 • EU-kommissionen inför förenklade processer i Horisont 2020

  EU-kommissionen har presenterat ett antal åtgärder som ska göra det enklare att ansöka om forskningsbidrag från ramprogrammet Horisont 2020. ( 2017-03-24 )
 • Tvärvetenskap sammanfattas i brittisk konferensrapport

  Ett antal brittiska forskningsfinansiärer anordnade i december en gemensam konferens om hur tvärvetenskaplig forskning bäst kan stödjas, utvecklas, utvärderas och finansieras . Konferensrapporten Interdisciplinary research: Policy and practice har nu publicerats och ger ett sammandrag av konferensen med länkar till ett antal analyser och studier av tvärvetenskap. ( 2017-03-24 )
 • Horisont 2020 har redan nått ansökningsvolymen för det sjunde ramprogrammet

  Ansökningstrycket på EU:s ramprogram för forskning är starkt, och bara halvvägs in har det sjuåriga programmet Horisont 2020 (2014–2020) fått lika många ansökningar som hela det föregående ramprogrammet FP7 (2007–2013). ( 2017-03-24 )
 • EU-rapport lyfter fram betydelsen av offentliga investeringar i forskning och innovation

  Ungefär två tredjedelar av Europas ekonomiska tillväxt kan härröra från forskning och innovation. Det visar en rapport publicerad av EU-kommissionen. Utdelningen av offentliga forskningsinvesteringar beräknas vara kring 20 procent generellt och ännu högre för EU-finansierad forskning och innovation. ( 2017-03-24 )
 • Vinnova lanserar nytt visualiseringsverktyg för deltagandet i Horisont 2020

  Med ett nytt visualiseringsverktyg visar Vinnova hur organisationer och länder deltar i de olika delarna av det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. Statistiken kommer från EU-kommissionens öppna forskningsdata. Visualiseringsverktyget visar hur stor finansieringen är och vilka samarbeten som finns. ( 2017-03-24 )
 • Turkiets satsningar på forskning hotas av den politiska turbulensen

  En artikel i Nature beskriver hur Turkiets starka forskningsinvesteringar och planer på att bli en ledande forskningsnation hotas av den osäkerhet som universitetslärare, forskare och forskningsfinansiärer känner i den rådande politiska situationen. ( 2017-03-24 )
 • Euroscientist uppmanar forskare att engagera sig samhällsdebatten

  Forskare kan göra skillnad. Genom bottom-up governance kan de motarbeta det som har kommit att kallas för ”post truth society”. Det menar webbtidningen Euroscientist. ( 2017-03-24 )
 • Ny rapport om altmetrics

  EU-kommissionen har tagit ställning för en utveckling mot Open Science. En övergång mot mer webbaserad och nätverksbaserad forskning kräver nya indikatorer, som gemensamt kallas altmetrics. En expertgrupp har på kommissionens uppdrag kartlagt och beskrivit nya mätmetoder för forskning. ( 2017-03-24 )
 • Elsevier erbjuder tillgång till jämställdhetsdata och publicerar jämställdhetsrapport

  Elsevier har skapat ett Gender & Science Resource Center , som ska ge data och analysunderlag för forskare, myndigheter och beslutsfattare. I samband med lanseringen publicerar Elsevier rapporten Gender in the Global Research Landscape . ( 2017-03-24 )
 • Finlands Akademi utformar nytt program för riskfinansiering inom hälsa

  Ett pilotprojekt vid Finlands Akademi har finansierat grundforskningsprojekt av hög kvalitet och med en välmotiverad risktagning när det gäller forskningsansatsen. Under en kortare första bidragsperiod fick forskarna hjälp av internationella experter för att utveckla sina forskningsplaner, för att sedan ansöka om förlängd finansiering. ( 2017-03-24 )
 • Danmarks regering ska analysera forskningens effekter

  Den danska regeringen har tillsatt en kommitté som ska analysera vad landet får ut av att investera offentliga medel i forskning. Analysen förväntas ge en bättre bild av hur statligt finansierad grundforskning och tillämpad forskning leder till samhällsvinster och hur regeringen bäst ska prioritera de offentliga forskningsmedlen. ( 2017-03-24 )

Senast uppdaterad: 2017-01-27