Omvärldsbevakning, 2017-02-23

Expertgrupp: Norges forskningsråd bör göra mer för att stärka kvaliteten i forskningen

Norges regering har låtit en expertgrupp se över Forskningsrådets bidrag och aktiviteter och ge förslag till hur rådet i högre grad kan bidra till ökad kvalitet i norsk forskning och samtidigt spara på sina administrationskostnader.

Expertgruppen föreslår bland annat ökad användning av miljöstöd, satsningar på unga talanger och fler långsiktiga projekt i världsklass. Forskningsrådets tematiska program bör breddas och öppnas och ha en tydligare orientering mot vetenskaplig kvalitet. Forskningsrådets direktör Arvid Hallén betonar dock vikten av hög kvalitet både i forskning som är tematiskt oberoende och i forskning som direkt riktas mot de stora samhällsutmaningarna.

Läs mer och ladda ner rapporten på Forskningsrådets webbsida från den 7 februari 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-23