Omvärldsbevakning, 2017-02-23

Science Europe vill se mer pengar för forskningsinfrastrukturer i Horisont 2020

Science Europe säger i ett ställningstagande att medlen för forskningsinfrastrukturer inom ramprogrammet Horisont 2020 skyndsamt måste öka, eftersom nu budgeterade 2,39 miljarder euro har visat sig vara alltför begränsade.

Science Europe vill dessutom se en ändring av budgetreglerna i Horisont 2020 och kommande ramprogram, så att medlen kan användas också till driftskostnader för forskningsinfrastrukturer av europeisk relevans. Horisont 2020 borde koordinera strategier och resurser, samt kombinera olika typer av stödformer för en effektiv användning av forskningsinfrastrukturerna.

Läs Science Europe Policy Brief on Research Infrastructures in EU Frameworklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om Science Europe:s ställningstagande i Research Professional från den 31 januari 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-23