Omvärldsbevakning, 2017-02-23

Vetenskapliga tidskrifter tillämpar ojämlik peer review

Att fungera som sakkunniggranskare för vetenskapliga tidskrifter är en viktig del av i synnerhet unga forskares karriär, men kvinnor erbjuds inte att delta i peer review-arbetet i samma utsträckning som män, visare en analys som publicerats i Nature.

Studien, som analyserat samtliga artikelförfattare och granskare för tidskrifter utgivna av the American Geophysical Union (AGU) under perioden 2012–2015, visar att en femtedel av de individuella granskarna var kvinnor, vilket var mindre än deras andel av artikelförfattarna och medlemmarna i AGU.

Läs mer i Nature från den 25 januari 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-23