Tidningen Curie

Nättidningen Curie handlar om forskning och forskningens villkor.

Senaste artiklarna från Curie:

När Curie lanserades i maj 2012 ersatte den de ämnesspecifika tidningarna Forskning & Medicin, Tentakel och Tvärsnitt.

Alla artiklar i Tvärsnitt har kunnat nås på webben även efter det. Från och med mitten av juni 2018 är detta inte längre möjligt. Tekniken som Tvärsnitts webbplats bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är alltför omfattande.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-05-15