Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet

"Rådsprofessorbidragen skapar förutsättningar för långsiktig forskning med stor potential"

Sven Stafström, generaldirektör (2015-12-08)

Idag presenterar Vetenskapsrådet vilka tio forskare som beviljas rådsprofessorbidrag för 2016 och tio år framåt. Detta stöd ger oss möjlighet att erbjuda gynnsamma villkor för framstående forskning och vi ser med intresse fram mot de forskningsrön som kommer att produceras.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Bidraget ska ge bästa möjliga förutsättningar för etablering eller uppbyggnad av forskningsmiljöer av högsta kvalitet. En beviljad forskare kan få upp till fem miljoner kronor årligen i tio år. Det bidrar till en långsiktighet och trygghet som lägger grunden för banbrytande forskning som får stor betydelse för samhället.

Samtidigt finns saker vi måste studera närmare. Av tio beviljade stöd, går åtta till män och två till kvinnliga sökande. Fördelningen av kvinnor och män bland de beviljade forskarna återspeglar helt könssammansättningen bland de sökande. Män och kvinnor har samma beviljandegrad, nämligen åtta procent. Vetenskapsrådets beslut är alltså i detta avseende helt jämställt.

Frågan är, varför enbart 26 kvinnor ansökte om forskningsmedel inom ramen för denna utlysning, medan hela 100 män kände sig kallade? Vetenskapsrådets uppfattning är att denna skillnad i sökmönster är ett kvalitetsproblem som vi måste komma till rätta med. Det ska vi göra i samverkan med landets lärosäten. Vetenskapsrådet har under en längre tid varit engagerat i Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Nu har regeringen, på Vetenskapsrådets uttryckliga önskan, utvidgat JiM till att inkludera även universitet och högskolor.

Jag kommer nu inom ramen för JiM att ta kontakt med landets lärosäten och bjuda in till en dialog om hur forskningsfinansiärerna och lärosätena tillsammans kan agera för att förbättra jämställdheten i forskningen. Jag ser fram emot framsteg i frågan!

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Dela |

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.

Alla inlägg