Webbplatser

Vetenskapsrådets officiella webbplats är www.vr.se. Övriga webbplatser är:

Codexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen Codex har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Uppsala Universitet.

Curielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Curie är en nättidning om forskning. Vi bevakar aktuella forskningsfrågor och ger dig chansen att debattera forskningens villkor. Curie förklarar och fördjupar och sätter in forskning i sitt sammanhang. Vi tar pulsen på makthavare och beskriver hur besluten påverkar forskares vardag. Curie lanserades 2012 och ersatte då de ämnesspecifika tidningarna Forskning & Medicin, Tentakel och Tvärsnitt.

Djurförsök.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsöken behövs. På så sätt bidrar webbplatsen till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället. Djurförsök.info, en gemensam webbplats för universiteten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå, Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Vetenskapsrådet.

Expertsvar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Expertsvar är en genväg för journalister till forskarkompetensen — på medias villkor. Genom Expertsvar får du tips på lämplig forskare och hur han/hon kan nås, inom utsatt tid. Tjänsten har skapats av universiteten och KK-stiftelsen, och drivs nu av Vetenskapsrådet i nära samarbete med svenska forskande myndigheter och internationella mediatjänster.

Forskning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuell populärvetenskap för alla. Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som samlar och sorterar material om forskning och ansvarar för sökning av svensk forskning. Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.

Kliniskastudier.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kliniskastudier.se har som mål att bli en samlad informationskälla för kliniska studier i Sverige. Webbplatsen är under uppbyggnad och för stunden innehåller den information om systemet Kliniska Studier Sverige och de olika projekt som genomförs med syfte att förbättra förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige.

NOS-HSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NOS-HS (Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning) är ett samarbete mellan forskningsråden i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Nämndens syfte är att stärka utbytet av information mellan de nordiska forskningsråden inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, men också att stödja samarbete mellan nordiska forskare genom att finansiera workshopar.

Registerforskning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registerforskning.se riktar sig i första hand till forskare som vill använda registerdata i sin forskning. Här finns information om register, hur data för forskning begärs ut och gällande lagstiftning. Webbplatsen utvecklas under 2016 och kommer att kompletteras med ett verktyg, RUT, för att söka och matcha registerinformation på metadatanivå. Registerforskning.se är en del i ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet.

SweCRIS.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweCRIS (Swedish Current Research Information System) är en databas som har till uppgift att visa pågående och avslutade bidrag till svensk forskning  från ett flertal forskningsfinansiärer. SweCRIS ersatte i oktober 2014 den tidigare tjänsten Sweden ScienceNet (SSN). Vetenskapsrådet är ansvarig för driften och arbetar löpande med att vidareutveckla tjänsten och involvera fler finansiärer.

SweRIMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweRIM är en webbplats för dig som producerar, hanterar och använder svensk forskningsinformation. Nationella styrgruppen för forskningsinformation är ansvarig för innehållet i SweRIM - Swedish Research Information Management. Webbsidan ger en bild av pågående arbete, e-tjänster och arbetsgrupper. Målet är att bidra till en mer effektiv hantering av data i det svenska ekosystemet för forskningsinformation.

Sunet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning och erbjuder en rad olika datatjänster. Sedan år 2001 har Vetenskapsrådet ansvaret för att Sunet administreras och drivs enligt de av regeringen fastlagda riktlinjerna.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-21