Publicerad den

Uppdaterad den

Det här kan du jobba med

Letar du efter ett jobb i en inspirerande miljö? Här kan du se exempel på vad du kan jobba med hos oss och möta några av våra medarbetare som berättar om sin vardag på Vetenskapsrådet.

Jobba med forskningsfinansiering

På vår avdelning för forskningsfinansiering kan du jobba som forskningssekreterare eller forskningshandläggare. Du utgör en viktig del i det stora maskineriet som planerar, förbereder och samordnar Vetenskapsrådets utlysningar av bidrag och hanterar de ansökningar som kommer in. Vi stödjer svensk forskning med nästan 8 miljarder kronor per år.

Många av våra forskningssekreterare har också internationella uppdrag där de representerar Vetenskapsrådet och Sverige, eller har ansvar för nationella forskningsprogram och andra regeringsuppdrag.

Tomas Andersson, forskningssekreterare


Jobba med analys

Hur ser forskningens villkor ut och vilka effekter har Vetenskapsrådets forskningsstöd? Det är frågor som analytikerna hos oss undersöker. Analyserna, utvärderingarna och utredningarna vi tar fram används som underlag för beslut av bland annat Vetenskapsrådet och regeringen. Som analytiker hos oss kan du också jobba med att utveckla metoder för utvärdering, analys och bibliometri, eller på olika sätt stimulera internationella forskningssamarbeten.

Maud Qiist, analytiker.


Jobba med forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet har ett brett uppdrag inom forskningsinfrastruktur. Våra medarbetare utvecklar strategier och planerar för Sveriges långsiktiga behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur, ansvarar för handläggning av olika forskningsinfrastrukturer samt planerar, förbereder och samordnar utlysningar av bidrag.

Hos oss kan du också jobba med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning eller att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier. Flera medarbetare representerar Sverige i de internationella infrastrukturer Sverige är medlem i genom att vara delegater i beslutande organ.

Marika Hellqvist Greberg, senior rådgivare.


Jobba med kommunikation

Vetenskapsrådet har en stor kommunikationsavdelning. Våra kommunikatörer jobbar både strategiskt och operativt med att planera, samordna och utveckla Vetenskapsrådets kommunikation, ofta med syftet att skapa förståelse för forskningens långsiktiga nytta. Vi har till exempel ett uppdrag att samordna, utveckla och underlätta för forskningskommunikation i Sverige, där du får jobba i olika samarbetsprojekt med andra organisationer och delta i nationella och internationella nätverk. Vi driver även Tidningen Curie, forskning.se och Expertsvar.se.

Lena Hed, kommunikatör.


Jobba med juridik

Våra jurister bevakar rättsfrågor som rör myndigheten och biträder både internt och externt vid juridiska ärenden. Som jurist hanterar du förvaltningsrättsliga frågor och frågor som rör jäv, offentlighetsprincipen och sekretessfrågor. Du bistår vid tvistlösningar, godkännande av avtal, vid förhandlingar nationellt och internationellt, och vid utformning av olika affärsjuridiska avtal och andra rättsliga dokument. Som jurist hos oss har du många kontakter inom och utom myndigheten och ett nära samarbete med ledning och medarbetare.

Victoria Söderqvist, jurist.


Jobba med ekonomi

Våra ekonomer jobbar myndighetsövergripande med att utveckla, förvalta och förbättra Vetenskapsrådets ekonomiarbete inom ekonomiadministration, budget och redovisning. Som ekonom hos oss jobbar du i nära samarbete med andra verksamheter inom myndigheten, men även i dialog med externa konsulter och med våra revisorer.

Jobba med it

På Vetenskapsrådet har vi en stor it-verksamhet. Vi har hand om metadatatjänsten RUT, förvaltar och utvecklar ansökningshanteringssystemet Prisma och har en it-avdelning som ser till att alla medarbetare har en stabil och digital arbetsmiljö. Genom Sunet driver, underhåller och utvecklar vi också datanät och it-tjänster för landets lärosäten och andra organisationer knutna till forskning och högre utbildning. Hos oss kan du bland annat arbeta som utvecklare, systemtekniker, kravanalytiker och nätverksarkitekt.

Läs mer om våra olika it-verksamheter och vilka jobbmöjligheter som finns hos oss.

Så är vi organiserade

Vill du veta mer om varje avdelningen och hur vi är organiserade?

Läs om vår organisation

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor