Jobba med it hos oss

På Vetenskapsrådet har vi en stor it-verksamhet. Alla verksamheter bidrar till att ge forskare goda förutsättningar att bedriva forskning av högsta kvalitet.

Karriärmöjligheter

Hos oss finns en stor bredd bland våra it-roller och kompetenser. Du kan bland annat jobba som förvaltningsledare, system- och nätverksarkitekt, utvecklare, testare eller kravanalytiker.

Jobba med ansökningshanteringssystemet Prisma

På Vetenskapsrådet finns teamet som förvaltar och utvecklar ansökningshanteringssystemet Prisma. I Prisma ansöker forskare om forskningsmedel och hanterar beviljade bidrag. Även i arbetet med att granska ansökningar om forskningsmedel är systemet ett viktigt stöd.

Prisma ägs av tre myndigheter: Forte, Formas och Vetenskapsrådet och används av några ytterligare myndigheter.

Läs mer om Prisma Länk till annan webbplats.


Sunets logotyp.

Jobba med Sunets tjänster

Sunet skapar infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på Sveriges universitet och högskolor. Även museum och andra organisationer är anslutna till Sunets nät och tjänster. Utöver att tillgodose forskare med ett säkert och stabilt nät, levererar Sunet tjänster inom bland annat digital signering och e-möten. Sunet är en avdelning på Vetenskapsrådet men sitter i egna lokaler.

Läs mer om Sunets uppdrag och tjänster på Sunet.se Länk till annan webbplats.


Metadatatjänsten RUT

Vetenskapsrådet utvecklar och förvaltar metadatatjänsten Register Utiliser Tool (RUT) som ger en strukturerad överblick av vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Sveriges nationella register är en rik källa för forskning och på många sätt unika eftersom vi i Sverige för befolkningsbaserade register kopplade till personnummer.

Läs mer om RUT på registerforskning.se. Länk till annan webbplats.

Vår interna it-miljö

It-enheten på Vetenskapsrådet ser till att alla medarbetare har en stabil och säker digital arbetsmiljö och ansvarar bland annat för it-arbetsplats och infrastruktur, dessa tjänster levereras till stor del av externa driftpartners. It arbetar också med teknisk förvaltning av Prisma, objektet Analys och våra digitala kanaler.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Valter Nordh blir tillförordnad vd för NORDUnet

    Samarbetsorganisationen för de nordiska ländernas forsknings – och utbildningsnätverk, Nordunet, får en ny tillförordnad vd från 1 november 2021. Valter Nordh, som idag har uppdrag för både Sunet och Vetenskapsrådet, ska leda organisationen tills en ...

  2. Sunetdagarna hösten 2021

    Lyssna på föreläsningar, delta i workshops och utbyt erfarenheter om Sunets nät och tjänster. Höstens Sunetdagar är digitala med många pass mellan 12 och 28 oktober.  Välkommen!

  3. Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

    Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och...