Så används biståndspengarna

De pengar Vetenskapsrådet har för att finansiera utvecklingsforskning kommer från Sveriges budget för internationellt bistånd. Vi rapporterar löpande till både OECD och den svenska webbplatsen openaid.se om vilka forskningsprojekt dessa pengar går till.

Vi rapporterar till OECD/DAC

För att vara transparenta i hur vi använder biståndspengarna rapporterar vi löpande till OECD:s utvecklingskommitté, DAC (Development Assistance Committee). DAC har som uppgift att bland annat verka för utvecklingssamarbete för hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad levnadsstandard i utvecklingsområden.

Vi rapporterar bland annat in vilka forskningsområden de projekt vi finansierar hör till och för vilka länder forskningen är relevant.

Vi rapporterar till openaid.se

Openaid.se är regeringens webbaserade informationstjänst om Sveriges bistånd. Informationen på webbplatsen bygger på öppna myndighetsdata.

På openaid.se hittar du alla projekt inom utvecklingsforskning som har fått bidrag från oss.

Vad är bistånd och vilka länder kan få det?
DAC har definierat vad som ska anses vara bistånd, så kallad ODA (officiellt statligt utvecklingsbistånd, Official Development Assistance) och vilka länder som har rätt till bistånd.

OECD/DAC:s definition av bistånd: What is ODA? (på engelska) Pdf, 594.9 kB.

På OECD:s webbplats finns lista över länder som har rätt till bistånd (på engelska) Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.

  2. Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

    Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas. Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet fra...

  3. Utvecklingsforskning

    Utvecklingsforskning har relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

Till toppen