Så används biståndspengarna

De pengar Vetenskapsrådet har för att finansiera utvecklingsforskning kommer från Sveriges budget för internationellt bistånd. Vi rapporterar löpande till både OECD och den svenska webbplatsen openaid.se om vilka forskningsprojekt dessa pengar går till.

Vi rapporterar till OECD/DAC

För att vara transparenta i hur vi använder biståndspengarna rapporterar vi löpande till OECD:s utvecklingskommitté, DAC (Development Assistance Committee). DAC har som uppgift att bland annat verka för utvecklingssamarbete för hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad levnadsstandard i utvecklingsområden.

Vi rapporterar bland annat in vilka forskningsområden de projekt vi finansierar hör till och för vilka länder forskningen är relevant.

Vi rapporterar till openaid.se

Openaid.se är regeringens webbaserade informationstjänst om Sveriges bistånd. Informationen på webbplatsen bygger på öppna myndighetsdata.

På openaid.se hittar du alla projekt inom utvecklingsforskning som har fått bidrag från oss.

Vad är bistånd och vilka länder kan få det?
DAC har definierat vad som ska anses vara bistånd, så kallad ODA (officiellt statligt utvecklingsbistånd, Official Development Assistance) och vilka länder som har rätt till bistånd.

OECD/DAC:s definition av bistånd: What is ODA? (på engelska) Pdf, 594.9 kB. (Pdf, 594.9 kB)

På OECD:s webbplats finns lista över länder som har rätt till bistånd (på engelska) Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning. Mötet är digitalt och hålls på engelska.

  2. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  3. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.