Så används biståndspengarna

De pengar Vetenskapsrådet har för att finansiera utvecklingsforskning kommer från Sveriges budget för internationellt bistånd. Vi rapporterar löpande till både OECD och den svenska webbplatsen openaid.se om vilka forskningsprojekt dessa pengar går till.

Vi rapporterar till OECD/DAC

För att vara transparenta i hur vi använder biståndspengarna rapporterar vi löpande till OECD:s utvecklingskommitté, DAC (Development Assistance Committee). DAC har som uppgift att bland annat verka för utvecklingssamarbete för hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad levnadsstandard i utvecklingsområden.

Vi rapporterar bland annat in vilka forskningsområden de projekt vi finansierar hör till och för vilka länder forskningen är relevant.

Vi rapporterar till openaid.se

Openaid.se är regeringens webbaserade informationstjänst om Sveriges bistånd. Informationen på webbplatsen bygger på öppna myndighetsdata.

På openaid.se hittar du alla projekt inom utvecklingsforskning som har fått bidrag från oss.

Vad är bistånd och vilka länder kan få det?
DAC har definierat vad som ska anses vara bistånd, så kallad ODA (officiellt statligt utvecklingsbistånd, Official Development Assistance) och vilka länder som har rätt till bistånd.

OECD/DAC:s definition av bistånd: What is ODA? (på engelska)PDF (pdf, 594.9 kB)

På OECD:s webbplats finns lista över länder som har rätt till bistånd (på engelska)länk till annan webbplats

Publicerad 30 maj 2018

Uppdaterad 12 oktober 2020

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet söker lärosäte som värd för konferens om utvecklingsforskning 2022

    Vartannat år arrangerar ett svenskt lärosäte en konferens om utvecklingsforskning i samarbete med Vetenskapsrådet och Sida. Nu söker vi ett lärosäte som vill vara värd för konferensen Development Research Conference (DevRes) 2022.

  2. Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådet bjöd in till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

  3. Årsredovisning 2018