Sekretariatet för JPIAMR

Vetenskapsrådet är värd för sekretariatet för det internationella samarbetet kring forskning om antimikrobiell resistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Sekretariatet koordinerar forskningsprogram och internationella utlysningar och stödjer samarbeten för att överbrygga kunskapsbrister om antibiotikaresistens.

Sekretariatet är navet och den gemensamma kontaktpunkten för medlemsländerna inom det internationella samarbetet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.

Sekretariatets huvudsakliga arbete handlar om att

 • koordinera gemensamma internationella utlysningar, konferenser och workshops
 • följa upp och analysera fiansierad forskning inom antibiotikaresistens, kartlägga resurser och forskningsprioriteringar
 • koordinera och utveckla gemensamma forskningsagendor för området.

Sekretariatet har också i uppgift att initiera och leda arbetsgrupper och samarbeten mellan medlemsländerna, utveckla nya former för finansiering av forskning, initiera och genomföra kommunikationsinsatser och ge stöd i styrningen av samarbetet.

JPIAMR leder även arbetet med att utveckla ”The One Health AMR Partnership”. Syftet med partnerskapet är att bidra till målen för European One Health Action Plan against AMR och WHO Global Action Plan on AMR. De första utlysningarna inom partnerskapet förväntas öppna under 2024.

Kort fakta om JPIAMR
Idag är 29 länder från fyra kontinenter medlemmar i JPIAMR och fler än hälften av dem är G20-länder. JPIAMR har sedan starten 2011 finansierat 137 forskningsprojekt och forskningsnätverk med över 125 miljoner euro. Hittills har 1430 forskare i 77 länder deltagit i forskning finansierad via JPIAMR. 

JPIAMR:s webbplats Länk till annan webbplats.

JPIAMR på Twitter Länk till annan webbplats.

JPIAMR på Linkedin Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Laura Marin är ansvarig för sekretariatet som finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm.

Kontakt

Sekretariatet för JPIAMR

secretariat.jpiamr@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Sök till RÅC2022 sommarskola

  Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

 2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

  Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

 3. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

  Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.