Sekretariatet för JPIAMR

Vetenskapsrådet är värd för sekretariatet för det internationella samarbetet kring forskning om antimikrobiell resistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Sekretariatet koordinerar forskningsprogram och internationella utlysningar och stödjer samarbeten för att överbrygga kunskapsbrister om antibiotikaresistens.

Sekretariatet är navet och den gemensamma kontaktpunkten för medlemsländerna inom det internationella samarbetet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.

Sekretariatets huvudsakliga arbete handlar om att

 • koordinera gemensamma internationella utlysningar, konferenser och workshops
 • följa upp och analysera fiansierad forskning inom antibiotikaresistens, kartlägga resurser och forskningsprioriteringar
 • koordinera och utveckla gemensamma forskningsagendor för området.

Sekretariatet har också i uppgift att initiera och leda arbetsgrupper och samarbeten mellan medlemsländerna, utveckla nya former för finansiering av forskning, initiera och genomföra kommunikationsinsatser och ge stöd i styrningen av samarbetet.

JPIAMR leder även arbetet med att utveckla ”The One Health AMR Partnership”. Syftet med partnerskapet är att bidra till målen för European One Health Action Plan against AMR och WHO Global Action Plan on AMR. De första utlysningarna inom partnerskapet förväntas öppna under 2025.

Kort fakta om JPIAMR
Idag är 29 länder från fyra kontinenter medlemmar i JPIAMR och fler än hälften av dem är G20-länder. JPIAMR har sedan starten 2011 finansierat 137 forskningsprojekt och forskningsnätverk med över 125 miljoner euro. Hittills har 1430 forskare i 77 länder deltagit i forskning finansierad via JPIAMR. 

JPIAMR:s webbplats Länk till annan webbplats.

JPIAMR på Twitter Länk till annan webbplats.

JPIAMR på Linkedin Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Laura Marin är ansvarig för sekretariatet som finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm.

Kontakt

Sekretariatet för JPIAMR

secretariat.jpiamr@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

  Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

 2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

  EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.