Sekretariatet för JPIAMR

Vetenskapsrådet är värd för sekretariatet för det internationella samarbetet kring forskning om antimikrobiell resistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Sekretariatet koordinerar forskningsprogram och internationella utlysningar och stödjer samarbeten för att överbrygga kunskapsbrister om antibiotikaresistens.

Sekretariatet är navet och den gemensamma kontaktpunkten för medlemsländerna inom det internationella samarbetet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.

Sekretariatets huvudsakliga arbete handlar om att

 • koordinera gemensamma internationella utlysningar, konferenser och workshops
 • följa upp och analysera fiansierad forskning inom antibiotikaresistens, kartlägga resurser och forskningsprioriteringar
 • koordinera och utveckla gemensamma forskningsagendor för området.

Sekretariatet har också i uppgift att initiera och leda arbetsgrupper och samarbeten mellan medlemsländerna, utveckla nya former för finansiering av forskning, initiera och genomföra kommunikationsinsatser och ge stöd i styrningen av samarbetet.

JPIAMR leder även arbetet med att utveckla ”The One Health AMR Partnership”. Syftet med partnerskapet är att bidra till målen för European One Health Action Plan against AMR och WHO Global Action Plan on AMR. De första utlysningarna inom partnerskapet förväntas öppna under 2025.

Kort fakta om JPIAMR
Idag är 29 länder från fyra kontinenter medlemmar i JPIAMR och fler än hälften av dem är G20-länder. JPIAMR har sedan starten 2011 finansierat 137 forskningsprojekt och forskningsnätverk med över 125 miljoner euro. Hittills har 1430 forskare i 77 länder deltagit i forskning finansierad via JPIAMR. 

JPIAMR:s webbplats Länk till annan webbplats.

JPIAMR på Twitter Länk till annan webbplats.

JPIAMR på Linkedin Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Laura Marin är ansvarig för sekretariatet som finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm.

Kontakt

Sekretariatet för JPIAMR

secretariat.jpiamr@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

  EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

 2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

  Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

 3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

  Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.