Styrande dokument

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. De flesta av våra uppdrag finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev.

Publicerad 19 november 2019

Uppdaterad 11 januari 2021

Pdf / Utskrift



Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor