Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2022–2024

Namn

Titel

Organisation

Irene Wennemo (ordförande, utsedd av regeringen)

Doktor i sociologi och generaldirektör för Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet

Niklas Arnberg

Professor i virologi

Umeå universitet

Katarina Bjelke (utsedd av regeringen)

Generaldirektör

Vetenskapsrådet

Marika Edoff

Professor i fasta tillståndets elektronik

Uppsala universitet

Susanna Fellman

Professor i business history

Göteborgs universitet

Dag Hanstorp (adjungerad i väntan på regeringsbeslut)

Professor i fysik

Göteborgs universitet

Folke Tersman

Professor i praktisk filosofi

Uppsala universitet

Mathias Uhlén (utsedd av regeringen)

Professor i mikrobiologi

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Gunilla Westergren‑Thorsson

Professor i lungbiologi

Lunds universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  3. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och AI

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.