Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2022–2024

Namn

Titel

Organisation

Irene Wennemo (ordförande, utsedd av regeringen)

Doktor i sociologi och generaldirektör för Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet

Niklas Arnberg

Professor i virologi

Umeå universitet

Marika Edoff

Professor i fasta tillståndets elektronik

Uppsala universitet

Susanna Fellman

Professor i business history

Göteborgs universitet

Per Persson

Professor i molekylär geokemi

Lunds universitet

Katarina Bjelke (utsedd av regeringen)

Generaldirektör

Vetenskapsrådet

Folke Tersman

Professor i praktisk filosofi

Uppsala universitet

Mathias Uhlén (utsedd av regeringen)

Professor i mikrobiologi

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Gunilla Westergren‑Thorsson

Professor i lungbiologi

Lunds universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

    Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

  2. Fakturor till Vetenskapsrådet

    Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

  3. Årsredovisning 2022