Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2022–2024

Namn

Titel

Organisation

Irene Wennemo (ordförande, utsedd av regeringen)

Doktor i sociologi och generaldirektör för Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet

Niklas Arnberg

Professor i virologi

Umeå universitet

Marika Edoff

Professor i fasta tillståndets elektronik

Uppsala universitet

Susanna Fellman

Professor i business history

Göteborgs universitet

Per Persson

Professor i molekylär geokemi

Lunds universitet

Katarina Bjelke (utsedd av regeringen)

Generaldirektör

Vetenskapsrådet

Folke Tersman

Professor i praktisk filosofi

Uppsala universitet

Mathias Uhlén (utsedd av regeringen)

Professor i mikrobiologi

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Gunilla Westergren‑Thorsson

Professor i lungbiologi

Lunds universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2023–2025. Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande.