Minnesord över Britta Lundgren

Britta Lundgren, ledamot i Vetenskapsrådets styrelse och professor i etnologi vid Umeå universitet gick bort 20 januari 2021. Vetenskapsrådets styrelse har skrivit ett minnesord.

"Precis som många andra är vi i chock. En av våra ledamöter, aktiv och engagerad för forskningen generellt, men i synnerhet inom humaniora, kommer inte längre att delta vid våra diskussioner och ställningstaganden. Britta var ledamot i Vetenskapsrådets styrelse under fem år. Britta var också ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-2009. Hennes stora kunskap och intresse för genusfrågor och jämställdhet var en stor tillgång för myndigheten vilket också avspeglades i styrelsearbetet.

Att på ett vänligt sätt bidra med nya perspektiv på olika frågeställningar var ett kännetecken för Britta. Inläggen förde ofta frågeställningarna framåt. Dessutom hade vi roligt.

Vi kommer att sakna Britta oerhört, precis som i andra sammanhang där hon verkat."

Ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse

Publicerad 29 januari 2021

Uppdaterad 01 februari 2021

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Maria Hellström Reimer ny vetenskaplig rådgivare inom konstnärlig forskning

    Hon är professor i design i teori och praktik men också bildkonstnär och docent i landskapsarkitektur. Med sin breda kunskapsbas och sina tvärvetenskapliga erfarenheter ser Maria Hellström Reimer fram emot att utveckla dialogen om hur den konstnärlig...

  2. Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

    I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade...

  3. Forskningspropositionen är nu presenterad

    Idag presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen för de kommande fyra åren. Det är en stark satsning på forskning och mycket av det vi efterfrågat i vårt inspel återfinns i propositionen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven ...