Våra andra webbplatser

Vetenskapsrådet driver flera webbplatser förutom Vetenskapsrådet.se.

Publicerad den 18 november 2019

Uppdaterad den 20 augusti 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Tillgänglighet för Vetenskapsrådet.se

    Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Vetenskapsrådet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och...

  2. Prisma

    I ansökningssystemet Prisma söker och hanterar forskare sina forskningsbidrag . Där finns också all information och data för dig som granskar ansökningar.

  3. Tillgänglighetsbrister

    Vi vill att alla våra webbplatser ska vara tillgängliga och fungera väl för alla. Hittar du brister i tillgängligheten kan du rapportera dem här. Du kan också begära att få ta del av material i tillgängligt format.