Kansli för ALF, avtal om läkarutbildning och forskning

ALF-kansliet ger administrativt stöd till den nationella styrgruppen för ALF och koordinerar Vetenskapsrådets utvärderingar av den kliniska forskningen. Det samordnar även kontakterna mellan Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, regeringskansliet samt med Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer i frågor som rör ALF.
Kansliet finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm. 

  • Stöd till den nationella styrgruppen för ALF.
  • Samordnar kontakter mellan intressenter.
  • Samordnar Vetenskapsrådets utvärderingar av den kliniska forskningen.

 

Kontakta ALF-kansliet

Jeanette Johansen Telefon 08-546 44 037

Senast uppdaterad: 2018-03-29


Om ALF-avtalet

ALF är ett avtal mellan staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

  • Region Skåne
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland
  • Stockholms läns landsting
  • Västerbottens läns landsting
  • Västra Götalandsregionen