Nationell styrgrupp

Sedan 2015 finns en partsammansatt nationell styrgrupp för ALF bestående av fjorton ledamöter.

Den nationella styrgruppen följer ALF-avtalets tillämpning och föreslår vid behov justeringar. Styrgruppen ska också:

  • ange riktlinjer för utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av universitetssjukvården.
  • lämna förslag på utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet.

Ledamöterna kommer från de sju universitetslandstingen i landet, Utbildnings- och Socialdepartementen, Vetenskapsrådet, Vinnova samt de medicinska fakulteterna vid Karolinska institutet, Lunds universitet och Umeå universitet.

Ledamöter

Jan Andersson, Stockholms läns landsting

Andreas Muranyi Scheutz, Region Uppsala

Mats Ulfendahl, Region Östergötland

Hannie Lundgren, Region Skåne 

Lars Grip, Västra Götalandsregionen

Mats G Karlsson, Region Örebro län

Mikael Wiberg, Västerbottens läns landsting

Jonas Björck, Regeringskansliet

Torkel Nyman, Regeringskansliet

Anders Ekbom, Karolinska institutet

Anders Bjartell, Lunds universitet

Patrik Danielson, Umeå universitet

Jan-Ingvar Jönsson, Vetenskapsrådet

Maria Landgren, Vinnova

Senast uppdaterad: 2018-01-30

Styrgruppens beslutade förslag

Styrgruppens beslutade förslag till utformning och genomförande av utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet

UtvärderingsmodellenPDFResursfördelningsmodellenPDF

Panel 1

Datafångst bibliometriPDF

Panel 2

Exempel utvärderingsunderlagPDFExempel självvärderingPDFKliniska studier ALF utvärderingPDFUtdrag ur protokoll 30 augusti 2016PDF

Panel 3

Exempel självvärderingsformulärPDF

Läs mer om styrgruppens beslutade förslag till utformning och genomförande av utvärderingar av universitetssjukvården

Definition av universitetssjukvårdPDF