Arbeta hos oss

På Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, ägnar vi oss åt att ge bra förutsättningar för de bästa och mest idérika forskarna att bidra till samhället med forskning av allra högsta kvalitet.

Här arbetar personer som är intresserade av forskning, samhällsfrågor och politik. Om du blir en av oss får du närmare 200 engagerade kollegor vid din sida. Våra medarbetare har olika bakgrunder när det gäller arbetslivserfarenhet och utbildning. Tillsammans har vi hög kompetens om hur forskning och forskningssystemet fungerar.

Våra arbetsuppgifter är varierande. Här kan du arbeta med allt från beredning av ansökningar, utvärderingar, förvaltning, kommunikation eller ägna dig åt policyskapande arbete.

Vårt uppdrag är att:

  • Finansiera den bästa forskningen inom alla vetenskapsområden – drygt sex miljarder kronor går årligen till forskare vid svenska universitet och högskolor.

  • Analysera forskningens villkor, utvärdera forskning och bistå regeringen med råd för framtida forskningspolitik.

  • Verka för att forskare inom alla forskningsområden ska få tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur i form av anläggningar, utrustning och databaser av hög kvalitet.

  • Representera Sverige i internationella forskningssammanhang.

  • Samordna och utveckla forskningskommunikation samt aktivt delta i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

Senast uppdaterad: 2018-01-12

 

 

 
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Regeringen sätter ramarna för vår verksamhet vad gäller organisation och arbetssätt via myndighetens instruktion.

Läs mer om hur myndigheten styrs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Anders Norderman