Träffa våra medarbetare

På Vetenskapsrådet arbetar närmare 200 personer, varav den absoluta merparten på huvudkontoret i Stockholm.

Analytiker, forskningshandläggare, forskningssekreterare samt kommunikatörer är vanliga befattningar på Vetenskapsrådet, men här arbetar också till exempel koordinatorer, projektledare, administratörer och ekonomer. En stor andel av våra anställda har egen erfarenhet av forskning.

Alla på Vetenskapsrådet, oavsett befattning, får ta ett stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Här nedan berättar några av våra medarbetare om sin vardag hos oss.

Senast uppdaterad: 2017-08-31