Våra anställningsvillkor

Vi har flexibla arbetstider och generösa semestervillkor. Vi är måna om våra anställdas hälsa och erbjuder både friskvårdsbidrag och en timme i veckan för friskvård på arbetstid.

En föräldravänlig arbetsplats

När du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar Vetenskapsrådet ut en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten.

Som statligt anställd har du också möjlighet att arbeta deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid tillämpas vid Vetenskapsrådet.

Generöst med semester

T.o.m. det år du fyller 29 år

 28 dagar

Fr.o.m. det år du fyller 30 år 

 31 dagar

Fr.o.m. det år du fyller 40 år

 35 dagar

 

Friskvård

För att stimulera friskvårdsaktiviteter erbjuder vi en timme i veckan för friskvård på arbetstid, och ett bidrag på 3 000 kronor per anställd och år. Bidraget gäller för aktiviteter enligt Skatteverkets regler om skattefri motion och annan friskvård.

Massage

Vetenskapsrådet erbjuder anställda möjlighet till en halvtimmes massage på arbetstid en gång per månad. Massagen är subventionerad och debiteras som nettolöneavdrag på månadslönen.

Ersättning sjukvård

Du får vara ledig utan löneavdrag för besök hos till exempel läkare, företagshälsovård, öppenvård, mödravårdscentral och central för blodgivning. Du kan också få viss ersättning när du går till läkare, sjukgymnast eller när du ligger på sjukhus, samt ersättning för vissa läkemedel.

Företagshälsovård

Vi använder oss av företagshälsovård för arbetsrelaterad ohälsa samt förebyggande hälsovård.

Pension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension. Tjänstepensionen administreras av SPV.

Konstförening

Forskningsrådens Konstförening är en ideell förening som bildades 1987 för anställda inom forskningsrådsorganisationen. Föreningen ordnar guidade visningar och besök på museer, utställningar och konstsamlingar för medlemmarna.

Tidskriften Forskning & Framsteg

Som anställd hos oss får du tidskriften Forskning & Framsteg. Tidskriften utkommer en gång i månaden.

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-08