Fördelning av forskningsresurser - bibliometriindikator

I januari 2009 fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för beräkning av indikatorn vetenskaplig produktion och citering. I enlighet med forskningspropositionen "Ett lyft för forskning och innovation" (prop. 2008/09:50) skulle detta underlag användas vid statsmakternas fördelning av cirka 5 procent av lärosätenas anslag för forskning och forskarutbildning, de så kallade fakultetsanslagen.  

Vetenskapsrådet överlämnade i maj 2009 rapporten "Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning". Vetenskapsrådet visade där nackdelar med modellen som användes i forskningspropositionen, och presenterade en modifierad modell för beräkning av indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar tillsammans med ett statistiskt underlag.

Regeringen valde att inte följa Vetenskapsrådets rekommendation utan uppdrog åt rådet att räkna enligt samma modell som användes i forskningspropositionen. Underlaget inför budgetåret 2010 överlämnades av Vetenskapsrådet i juli 2009.

Vetenskapsrådet har därefter haft samma uppdrag för budgetåren 2011-2013 och i regeringsuppdraget U2013/3509/F förlängdes uppdraget till att även innefatta budgetåren 2014 och 2015. För budgetåren 2016 och 2017 har uppdraget ingått i Vetenskapsrådets regleringsbrev.

I mars 2016 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att efter samråd med övriga statliga forskningsfinansiärer föreslå en justering av den modell som tidigare använts. Vetenskapsrådet lämnade i slutet av april 2016 sitt svar på detta uppdrag och svaret samt ett underlag baserat på den justerade modellen finns under rubriken ”Från Vetenskapsrådet 2016 – Justerad modell”.

För den intresserade finns alla aktuella dokument, såväl regeringsuppdrag som Vetenskapsrådets redovisningar, i högermarginalen.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Exempel på bibliometriindikatorer i andra länder

Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Danmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Storbritannienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Research Assessment Exercises, RAElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster