Globalt samarbete

Vetenskapsrådet är involverat i ett antal globala organisationer och program. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets globala samarbete.

Regeringsuppdrag inom Unescos verksamhetsområde

Vetenskapsrådets har i uppdrag att ge råd till den svenska regeringen inom UNESCOs verksamhetsområde och utarbeta underlag och svenska ståndpunkter inom UNESCOs vetenskapsområde. I uppdraget ingår också att arrangera Världsvetenskapsdagen.

Unescos vetenskapliga program

Samarbete med International Council of Scientific Unions

Vetenskapsrådet är engagerat i programmet ILP som är ett internationellt och tvärvetenskapligt geovetenskapligt program som etablerats av International Council of Scientific Unions (ICSU).

International Lithosphere Program, ILP

Samarbete med International Stem Cell Forum

Vetenskapsrådet är medlem i International Stem Cell Forum, ISCF, en sammanslutning av forskningsfinansiärer som verkar för internationellt samarbete och informationsutbyte kring stamcellsforskning.

International Stem Cell Forum, ISCF

Samarbete med National Science Foundation

The Graduate Research Opportunities Worldwide ger amerikanska doktorander möjlighet att knyta kontakter med en svensk institution och arbete vid denna under en kortare period. Vetenskapsrådet stöder de svenska institutionerna med ett månadsbidrag.

NSF Graduate Research Fellowship Program – Graduate Research Opportunities Worldwide

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-01-07