Vetenskapsrådet - lättläst

Vetenskapsrådet arbetar med att ge stöd
till forskning i Sverige.

Vetenskapsrådet vill att Sverige
ska vara ett land som är bra på forskning.

Vetenskapsrådet är en myndighet,
en del av staten.

Forskning är viktigt för att ett samhälle ska utvecklas.
Därför betalar staten för forskning.
 

Detta gör Vetenskapsrådet

 
Vetenskapsrådet har fyra råd och fem kommittéer.

De arbetar med detta:

 • humaniora, som är historia, litteratur, språk,
  filosofi och religion
 • samhällsvetenskap, som handlar om hur
  människor lever tillsammans
 • konstnärlig forskning och utveckling, som handlar om
  att förstå och beskriva till exempel musik, teater och måleri
 • forskning om medicin och hälsa, som handlar om
  kroppen och sjukdomar
 • naturvetenskap, som handlar om djur, växter,
  rymden och annat på jorden
 • teknikvetenskap, som handlar om olika sätt
  att göra något på till exempel hantverk, bilar, apparater
 • utbildning och hur man lär sig saker
 • forskningsinfrastruktur, som är olika verktyg
  som forskarna behöver för att kunna forska.
  Det är till exempel teleskop för att titta ut i rymden
  eller databaser med mycket information
  som forskarna behöver.
 • utvecklingsforskning är svensk forskning
  som är särskilt viktig för fattiga länder
 • klinisk behandlingsforskning är forskning
  som ska göra behandling av patienter bättre
 • nationell samordning av kliniska studier som ska
  förbättra möjligheterna i Sverige att ta fram nya
  och bättre mediciner och behandlingar.

Vetenskapsrådet delar ut pengar från staten
till forskning som ska utveckla och förändra olika saker.

Bara sådan forskning som är mycket bra
kan få pengar från Vetenskapsrådet.
 
Vetenskapsrådet ger råd till regeringen
om forskning.

Vetenskapsrådet föreslår förändringar
som ska göra forskningen ännu bättre.

Sverige samarbetar med andra länder om forskning
och Vetenskapsrådet har särskilt ansvar för
samarbetet med EU när det gäller forskning.
 
Vetenskapsrådet arbetar för att människor
ska veta mer om forskning
och om vad forskare gör
på universitet och högskolor till exempel.
 
Du kan ringa till Vetenskapsrådet
om du vill veta mer.
Telefonnumret är 08 — 546 44 000.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-24