Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Scientific Council for Natural and Engineering Sciences

Ledamöter utsedda för perioden 2016-2018

Members 2016–2018

Ordförande/Chair

Per Persson
Professor i molekylär geokemi
Centrum för miljö- och klimatforskning
Biologiska institutionen
Lunds universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter/Members

Henrik Cederquist
Professor i fysik
Atomfysik
Stockholms universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nils Dencker
Professor i matematik
Matematikcentrum
Lunds universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dan Henningson
Professor i fluidmekanik
Mekanik
Kungliga Tekniska högskolan
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kerstin Johannesson
Professor i marin ekologi
Institutionen för marina vetenskaper
Göteborgs universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristina Luthman
Professor i läkemedelskemi
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Göteborgs universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

David Sands
Professor i data- och informationsteknik 
Avdelningen för programvaruteknik, data- och informationsteknik
Chalmers tekniska högskola
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Selmer
Professor i biologi
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Uppsala universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kajsa Uvdal
Professor i molekylär fysik
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Linköpings universitet
Kontaktinformation/Contactlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudsekreterare/Secretary General

Lars Kloo
Huvudsekreterare/Secretary general
med vetenskapligt ansvar för ämnesrådets verksamhet
och anställd vid Vetenskapsrådet


Professor i oorganisk kemi, Kungliga Tekniska högskolan
Kontaktinformation/Contact
Hemsida/Homepagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-23