Utbildningsvetenskapliga kommittén

Kommittén för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet stöder efter nationell prioritering den kvalitetsmässigt bästa forskningen och de bästa forskarna inom områden som är relevanta för skolans, förskolans och utbildningsvetenskapens utveckling.

Kommittén deltar också i internationellt samarbete samt arbetar med uppföljning, utvärdering och strategiskt arbete. En annan viktig uppgift för kommittén är att arrangera konferenser för frågor inom det utbildningsvetenskapliga området.

Organisation

Kommittén består av elva ledamöter. Styrelsen för Vetenskapsrådet utser ordförande och sju av ledamöterna. Tre av ledamöterna är nominerade av Formaslänk till annan webbplats, Fortelänk till annan webbplats och Vinnovalänk till annan webbplats.

Forskarna ska verka inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Bland dessa finns företrädare för olika vetenskapliga inriktningar och de är nominerade av forskarsamhället. Ordförande i utbildningsvetenskapliga kommittén är från 1 juli 2013 professor Petter Aasen.

Huvudsekreterare

Knutet till varje ämnesråd, råd och kommitté inom Vetenskapsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp, har vetenskapligt ansvar för ämnesrådets/rådets/kommitténs verksamhet och är anställd vid Vetenskapsrådet i högst sex år. Huvudsekreteraren för utbildningsvetenskapliga kommittén är Eva Björck.

Ledamöter

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-22