Avdelningen för forskningsinfrastruktur

Avdelningen har övergripande ansvar för finansiering av nationell forskningsinfrastruktur av nationellt intresse, vilket innefattar både nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Avdelningen består av fyra enheter.

Enheten för infrastrukturstöd ansvarar för att utlysa och hantera bidrag till uppbyggnad och drift av nationella och internationella forskningsinfrastrukturer av intresse för svensk forskning.

Enheten för registerforskning har ansvar för den infrastruktur som byggs upp för att förbättra och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål.

Enheten Sunet ansvarar för driften av Sunet, vars främsta uppgift är att erbjuda svenska universitet och högskolor, samt andra myndigheter och organisationer inom sektorn, nationell och internationell datakommunikation och datatjänster.

Enheten för kliniska studier samordnar Kliniska studier Sverige – ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner vars syfte är att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-01-09